ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 9 จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง

13-06-2560

 

เส้นทางสายที่ 9  จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง 

 

          ใช้รถมาตรฐาน  2  เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย – เวียงจันทน์  ระยะทาง 233 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  7 ชั่วโมง

 

          เที่ยวไป           08.30 น.

          Depart                  

 

          เที่ยวกลับ        09.00 น.

          Return

 

          ค่าโดยสาร      320  บาท

          Fare Rate        320 Baht