ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร - สะหวันนะเขต

13-06-2560

 

เส้นทางสายที่ 4  จังหวัดมุกดาหาร - สะหวันนะเขต

 

          ใช้รถมาตรฐาน 2 เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ระยะทาง  17  กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ  1  ชั่วโมง

 

          เที่ยวไป           07.30,08.30,09.30,10.30,11.30,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,19.00

          Depart                    

 

          เที่ยวกลับ        08.15,09.00,09.45,10.30,11.15,12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,19.00

          Reture           

 

          ค่าโดยสาร        45  บาท

          Fare                  45   Baht

          Shuttle Bus         20   บาท  ให้บริการเวลา  10.30 - 15.30