ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 12 กรุงเทพมหานคร – เสียมราฐ

13-06-2560

 

 
เส้นทางสายที่ 12  กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมราฐ
Route 12 Bangkok - Aranyaprathet - Poipet - Siem Reap
 
 
 
          ใช้รถมาตรฐาน 1 (ข)  38 ที่นั่ง ระยะทาง  424  กิโลเมตร    ใช้เวลาเดินทางประมาณ  7  ชั่วโมง 
 
           Bus Standard 1(K) 38 seats 424 km. traveling about 7 hours 30
 
 
 
          เที่ยวไป           08.00, 09.00
          Depart            
 
 
          เที่ยวกลับ         08.00, 09.00
          Reture            
 
 
          ค่าโดยสาร        750  บาท
          Fare Rate        25  USD
 
สถานีเสียมราฐ  โทร  +055063964896