ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 10 กรุงเทพมหานคร – ปากเซ

13-06-2560

 

 
เส้นทางสายที่ 10  กรุงเทพมหานคร – ปากเซ

Route 10  Bangkok  -   Pakse
 
 
 
          ใช้รถมาตรฐาน 1 (ข)  เดินรถผ่านด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทาง  790  กิโลเมตร    ใช้เวลาเดินทางประมาณ  11  ชั่วโมง  30  นาที
 
           Bus Standard 1(K) using Chong Mek from Ubon Ratchatani - Pakse 790 km. traveling about 11 hours 30 min.
 
 
 
          เที่ยวไป           20.30, 21.00
          Depart            
 
 
          เที่ยวกลับ        16.00,17.00
          Return          
 
 
          ค่าโดยสาร       900  บาท
          Fare Rate       900  Baht