ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 5 จังหวัดขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์

09-06-2560

 

เส้นทางสายที่ 5 จังหวัดขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์

 

          ใช้รถมาตรฐาน 2 เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย – เวียงจันทน์  ระยะทาง  194  กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ  4  ชั่วโมง

 

          เที่ยวไป           08.15,14.45

          Depart              

 

          เที่ยวกลับ        07.45,15.00

          Return                 

 

          ค่าโดยสาร        180  บาท

          Fare                  180 Baht