ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

บริการเช่าเหมารถโดยสาร

26-07-2559
          บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้บริการด้านรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) ในรูปแบบการบริการด้านเช่าเหมาทั่วไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) เพื่อใช้ในการเดินทางตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะท่องเที่ยวแบบครอบครัว ทัศนะศึกษา จัดประชุมและสัมมนาตามสถานที่ต่างๆ ด้วยราคาเป็นกันเอง  ทั้งนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบายเพื่อผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
 
มาตรฐานการบริการที่คุณวางใจ
นำรถเข้ารับการปรนนิบัติบำรุงตามกิโลเมตรทำการที่ครบตามกำหนดทุกครั้ง
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
ควบคุมการใช้ความเร็วและพฤติกรรมการขับรถด้วยระบบ GPS
พนักงานขับรถมีความชำนาญเส้นทางและได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้ง
เส้นทางเกินกว่า 400 กิโลเมตร จัดพนักงานขับรถ 2 คน
ประกันภัยในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/ที่นั่ง
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 02-5379053, 02-9362841-48 ต่อ 318 แฟกซ์ 02-3963660
Call Center 1490 เรียก บขส.
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/travelbus999
LINE ID : tour999
 

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : Tour 30.pdf