ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. บขส.)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ต.ค.2562-ส.ค.2563)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ต.ค.2562-ส.ค.2563)
วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ไตรมาส 1-2)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ไตรมาส 1-2)
วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
วันอังคาร, 21 เมษายน 2563