ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

บขส. จัดงาน “90 ปี ที่มั่นคงและยั่งยืน” พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านการให้บริการ

25-07-2563
บขส. จัดงาน “90 ปี ที่มั่นคงและยั่งยืน” พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านการให้บริการ ทั้งด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารและรถโดยสาร
 
 วันนี้ (22 ก.ค. 2563) นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “90 ปี ที่มั่นคงและยั่งยืน” เนื่องในโอกาส บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ดำเนินงานครบรอบ 90 ปี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมฯ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
 
 นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ บขส. ว่า ตลอดระยะเวลา 90 ปี
  บขส. มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารและรถโดยสารอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บขส. ได้ดำเนินโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และทันสมัย รวม 468 คัน ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services บขส. ได้เปิดเดินรถเส้นทาง Feeder Services ท่าอากาศยานนานาชาติ – อุดรธานี- เมืองวังเวียง สปป.ลาว ไปแล้ว เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างการขนส่งหลัก ได้แก่ ทางราง และทางอากาศ ไปยังอำเภอ หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงการเดินทางของกระทรวงคมนาคม และ บขส .มีแผนจะเปิดเดินรถเส้นทาง Feeder Services ท่าอากาศยานสกลนคร – มุกดาหาร เพิ่มอีก 1 เส้นทางภายในปีนี้ นอกจากนี้ บขส. ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทั้งในส่วนของพนักงานขับรถ โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) ซึ่งเป็นห้องฝึกขับรถที่คล้ายสถานการณ์จริง สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมบนจอคอมพิวเตอร์ ในส่วนสถานีขนส่ง ได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย เช่น การจัดทำจอแสดงตารางเดินรถ และจัดทำศูนย์ควบคุมการเดินรถโดยสาร (Bus Control Room) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถโดยสาร และใช้เป็นศูนย์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเดินรถของ บขส.
 
 สำหรับโครงการในอนาคต บขส. มีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีศักยภาพ อาทิ โครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านธุรกิจ และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) ขนาดพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ บขส. จะดำเนินการสรรหาเอกชนมาร่วมลงทุน ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สามแยกไฟฉาย) ขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ บขส.มีแผนให้เช่าที่ดิน พัฒนาเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และอาคารที่พัก ส่วนโครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ได้ดำเนินการศึกษา เพื่อจัดทำแผนรองรับการย้ายสถานี โดยได้สรุปผลการศึกษา 3 แนวทางเลือก ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแล้ว อย่างไรก็ดีพื้นที่เดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ในปัจจุบันมีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางบกและทางราง ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
 
 สำหรับบรรยากาศในงาน “90 ปี ที่มั่นคงและยั่งยืน” บขส. ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวด้วย
 
 
  //////////////////////////////////////
 
 
  กองสื่อสารองค์กรและการตลาด
 
  สำนักอำนวยการ
 
  บริษัท ขนส่ง จำกัด
2020_129.7.22_ 2020_130.7.22_ 2020_131.7.22_ 2020_132.7.22_ 2020_133.7.22_ 2020_134.7.22_ 2020_135.7.22_ 2020_136.7.22_ 2020_137.7.22_ 2020_138.7.22_ 2020_139.7.22_ 2020_140.7.22_ 2020_141.7.22_ 2020_142.7.22_ 2020_143.7.22_ 2020_144.7.22_ 2020_145.7.22_ 2020_146.7.22_ 2020_147.7.22_ 2020_172.7.22_ 2020_175.7.22_ 2020_181.7.22_ 2020_210.7.22_ 2020_211.7.22_ 2020_226.7.22_ 2020_235.7.22_ 2020_236.7.22_ 2020_310.7.22_ 2020_322.7.22_ 2020_382.7.22_ 2020_42.7.22_ 2020_43.7.22_ 2020_44.7.22_ 2020_45.7.22_ 2020_46.7.22_ 2020_47.7.22_ 2020_48.7.22_ 2020_49.7.22_ 2020_50.7.22_ 2020_51.7.22_ 2020_52.7.22_ 2020_53.7.22_ 2020_54.7.22_ 2020_55.7.22_ 2020_56.7.22_ 2020_57.7.22_ 2020_58.7.22_ 2020_59.7.22_ 2020_60.7.22_ 2020_61.7.22_ 2020_62.7.22_ 2020_63.7.22_ 2020_64.7.22_ 2020_65.7.22_ 2020_66.7.22_ 2020_67.7.22_ 2020_68.7.22_ 2020_69.7.22_ 2020_70.7.22_ 2020_71.7.22_ 2020_72.7.22_ 2020_73.7.22_ 2020_74.7.22_ 2020_75.7.22_ 2020_76.7.22_ 2020_77.7.22_ 2020_78.7.22_ 2020_79.7.22_ 2020_80.7.22_ 2020_81.7.22_ 2020_82.7.22_ 2020_83.7.22_ 2020_84.7.22_ 2020_85.7.22_ 2020_86.7.22_ 2020_87.7.22_ 2020_88.7.22_ 2020_89.7.22_ 2020_90.7.22_ 2020_91.7.22_