ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟทุกปี
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟทุกปี
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
ส่งมอบวีลแชร์ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ในโครงการ"ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุข สู่คนไทยด้วยวีลแชร์"
ส่งมอบวีลแชร์ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ในโครงการ"ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุข สู่คนไทยด้วยวีลแชร์"
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
พิธีมอบเครื่องหมายประดับให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการขับรถโดยสารสาธารณะ
พิธีมอบเครื่องหมายประดับให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการขับรถโดยสารสาธารณะ
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
บขส. ลดค่าตั๋ว 10% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
บขส. ลดค่าตั๋ว 10% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
บขส.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
บขส.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
นำกระเป๋าที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถตู้โดยสารสายราชบุรี มาส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บขส.
นำกระเป๋าที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถตู้โดยสารสายราชบุรี มาส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บขส.
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
ตรวจเยี่ยมติดตามการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของเจ้าหน้าที่บขส.
ตรวจเยี่ยมติดตามการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของเจ้าหน้าที่บขส.
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
เล่นน้ำอย่างมีความสุข รักษาสุขภาพ
เล่นน้ำอย่างมีความสุข รักษาสุขภาพ
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
บขส. จับมือการบินไทยเสิร์ฟเมนูพิเศษบนรถโดยสาร
บขส. จับมือการบินไทยเสิร์ฟเมนูพิเศษบนรถโดยสาร
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งคนกลับบ้าน
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งคนกลับบ้าน
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562