ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 44/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้นั่งพักผู้โดยสารโครงเหล็กชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 100 แถว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

29-10-2563
ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 44/2563
 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้นั่งพักผู้โดยสารโครงเหล็กชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 100 แถว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) 
 
เลขที่โครงการ  63107214108
 
ขอรับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 
เสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้าง โทร 0-2271-7000 กรมบัญชีกลาง 
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ TOR และ เอกสารเพิ่มเติม โทร 0-2936-2784 กองพัสดุ ฝ่ายบริหาร บริษัท ขนส่ง จำกัด

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : news28102563.pdf
Download : plan28102563.pdf
Download : TOR28102563.pdf
Download : 28102563.1.pdf
Download : corruption.pdf
32021