ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ขั้นตอนการปรับปรุงมาตรฐานรถ

30-12-2557

(9)

 

ระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จำกัด
พุทธศักราช 2547
ขั้นตอนการปรับปรุงมาตรฐานรถ

 

ลำดับที่

ขั้นตอน

มาตรฐานเวลา

1

พนักงานธุรการได้รับมติ ปรับปรุงมาตรฐานรถจากกองเลขานุการ

1 วัน

2

ส่งให้พนักงาน งานสัญญาฯ ประจำภาคฯ และพนักงานประจำภาคฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามหลักเกณฑ์เมื่อผู้ได้รับสิทธิ์นำหลักฐานมาทำสัญญา

1 ชั่วโมง

3

เป็นรถที่ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงมาตรฐานหรือไม่

10 นาที

4

ส่งสอบประวัติรถ งานคดี

1 วัน

5

ส่งสอบประวัติรถ งานอุบัติเหตุ

1 วัน

6

ส่งสอบประวัติรถ งานเร่งรัดหนี้สิน

1 วัน

8

ส่งกองการเดินรถภาค ตรวจสอบประวัติตามระเบียบหากมีหนี้สินต้อง ชำระก่อน หากมีการปฏิบัติผิดระเบียบต้องรับโทษ

5 วัน

9

คำนวณเงินค่าบำรุง แจ้งจำนวนเงินให้เจ้าของรถทราบเพื่อชำระค่าบำรุงตามระเบียบ

1 ชั่วโมง

10

ส่งเงินพร้อมแบบฟอร์มการส่งเงินให้กองการเงินเพื่อออกใบเสร็จ

2 นาที

11

ส่งใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) ให้เจ้าของรถลงนามในสัญญา

1 นาที