ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 7 จังหวัดนครพนม – เมืองท่าแขก

13-06-2560

 

เส้นทางสายที่ 7  จังหวัดนครพนม – เมืองท่าแขก

 

          ใช้รถมาตรฐาน  2  เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 นครพนม – คำม่วน  ระยะทาง  29  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  1  ชั่วโมง  30  นาที

 

          เที่ยวไป            08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00

          Depart                

 

          เที่ยวกลับ         08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00

           Reture              

 

          ค่าโดยสาร        70  บาท

          Fare Rate          70  Baht

          Shuttle Bus       20  บาท      ให้บริการเวลา  10.30 - 15.30