ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 2 จังหวัดอุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์

09-06-2560

เส้นทางสายที่ 2  จังหวัดอุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
Route 2  Udon Thani - Vientiane

 

          ใช้รถมาตรฐาน 2 เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย – เวียงจันทน์ ระยะทาง  77  กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ  3  ชั่วโมง

              Bus Standard 2 using 1st Thai-Lao Friendship Bridge from Nong Khai - Vientiane 77 km. traveling about 3 hours

 

          เที่ยวไป         08.00, 09.00, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.30, 18.00
          Depart          

 

          เที่ยวกลับ       08.00, 09.00, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.30, 18.00
          Return           

 

          ค่าโดยสาร        80  บาท
          Fare Rate        80  Baht