ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

เส้นทางสายที่ 1 จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์

09-06-2560

 

เส้นทางสายที่ 1  จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
Route 1 Nong Khai  - Vieng Chan
 
 
               ใช้รถมาตรฐาน 2เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย – เวียงจันทน์ระยะทาง  27  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  2  ชั่วโมง
 
               Bus Standard 2 using 1st Thai-Lao Friendship Bridge from Nong Khai - Vieng Chan 27 km. traveling about 2 hours
 
 
 
          เที่ยวไป            07.30, 09.30, 12.40, 14.30, 15.30, 18.00
          Depart            
 
 
 
          เที่ยวกลับ          07.30, 09.30, 12.40, 14.30, 15.30, 18.00
          Return             
 
 
 
          ค่าโดยสาร        55  บาท
          Fare Rate        55  Baht