ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอปรับเส้นทางเดินรถและปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถ(ปลายทาง) สาย 981

02-09-2562
 
BBI JPG
 
 
 
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอปรับเส้นทางเดินรถและปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถ(ปลายทาง) สาย 981 เส้นทางกรุงเทพฯ-นครศรีฯ-ปากพนัง
         
1. ขอปรับเส้นทางการเดินรถ ม.1(ก) สาย 981 .  
    จากเดิม เส้นทางกรุงเทพฯ-นครศรีฯ-ปากพนัง-หัวไทร  เป็น กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-ปากพนัง โดยออกจากปลายทางปากพนัง เวลา 16.10 น. (นครศรีฯ เวลา 17.10 น.) 
         
2. ขอปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถปลายทาง ม.4(ข) สาย 981 กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-ปากพนัง 
    จากเดิม ปลายทางจุดจอดหัวไทร เวลา 16.30 น. (นครศรีฯ เวลา 18.20 น.)  เป็น  ปลายทางจุดจอดหัวไทร เวลา 16.00 น. (นครศรีฯ เวลา 18.00 น.)