ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บขส.

แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๓๓ เชียงใหม่-ขอนแก่น(ข)
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๓๓ เชียงใหม่-ขอนแก่น(ข)
วันพุธ, 05 กันยายน 2561
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๑๗๕ เชียงใหม่-ขอนแก่น
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๑๗๕ เชียงใหม่-ขอนแก่น
วันพุธ, 05 กันยายน 2561
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๓๗ เชียงราย-ขอนแก่น
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๓๗ เชียงราย-ขอนแก่น
วันพุธ, 05 กันยายน 2561
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๕๙ กรุงเทพฯ-ตะพานหิน
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๒ สายที่ ๙๕๙ กรุงเทพฯ-ตะพานหิน
วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๓๑ กรุงเทพฯ - สุรินทร์ มาตรฐาน ๑ (ก) (รถโดยสารปรับอากาศขั้น ๑ ชนิดพิเศษ)
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๓๑ กรุงเทพฯ - สุรินทร์ มาตรฐาน ๑ (ก) (รถโดยสารปรับอากาศขั้น ๑ ชนิดพิเศษ)
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ รับเงินปันผลประจำปี 2558 และ 2560
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ รับเงินปันผลประจำปี 2558 และ 2560
วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561