ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บขส.

ยกเลิกประกาศการใช้อัตราค่าโดยสารใหม่
ยกเลิกประกาศการใช้อัตราค่าโดยสารใหม่
วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๑๒ กรุงเทพฯ - ลพบุรี
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๑๒ กรุงเทพฯ - ลพบุรี
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๘ กรุงเทพฯ - เชียรใหญ่
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๘ กรุงเทพฯ - เชียรใหญ่
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๔ กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร (ข)
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๔ กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร (ข)
วันพุธ, 16 มกราคม 2562
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๓๓ เชียงใหม่ - ขอนแก่น
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๓๓ เชียงใหม่ - ขอนแก่น
วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2561
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๘๒ กรุงเทพฯ - บ้างโป่ง และช่วงกรุงเทพฯ​ - พุทธมณฑล - บ้างโป่ง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๘๒ กรุงเทพฯ - บ้างโป่ง และช่วงกรุงเทพฯ​ - พุทธมณฑล - บ้างโป่ง
วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561
อนุญาตให้เจ้าของรถร่วมนำรถโดยสารมาวิ่งเสริม, แทนวิน และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
อนุญาตให้เจ้าของรถร่วมนำรถโดยสารมาวิ่งเสริม, แทนวิน และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๔๘๑ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๔๘๑ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2561
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๗๒ กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๗๒ กรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ เลขที่ ๙๑๑ กรุงเทพฯ - พิจิตร
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ เลขที่ ๙๑๑ กรุงเทพฯ - พิจิตร
วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561