ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บขส.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๙๓๖ กรุงเทพฯ-จักราช-บุรีรัมย์ ช่วงกรุงเทพฯ(เอกมัย)-จักราช รถมาตรฐาน ๒(จ) ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร (รถปรับอากาศชั้น ๒ ชนิดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง) ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๙๓๖ กรุงเทพฯ-จักราช-บุรีรัมย์ ช่วงกรุงเทพฯ(เอกมัย)-จักราช รถมาตรฐาน ๒(จ) ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร (รถปรับอากาศชั้น ๒ ชนิดไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง) ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร
วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๖ กรุงเทพฯ-น่าน
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๖ กรุงเทพฯ-น่าน
วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563
แจ้งให้เจ้าของรถร่วมประเภทรถตู้โดยสารประจำทาง ที่อายุการใช้งานครบ 10 ปี นำรถคันใหม่ (มินิบัส) เข้าบรรจุแทนพร้อมทั้งจัดการเดินรถ
แจ้งให้เจ้าของรถร่วมประเภทรถตู้โดยสารประจำทาง ที่อายุการใช้งานครบ 10 ปี นำรถคันใหม่ (มินิบัส) เข้าบรรจุแทนพร้อมทั้งจัดการเดินรถ
วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๒๑ กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ตลาดโรงเกลือ
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๒๑ กรุงเทพฯ - องครักษ์ - ตลาดโรงเกลือ
วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๘๒ กรุงเทพฯ-บ้านโป่ง และช่วงกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-บ้างโป่ง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๘๒ กรุงเทพฯ-บ้านโป่ง และช่วงกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-บ้างโป่ง
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๕ กรุงเทพฯ-ชุมพร
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๕ กรุงเทพฯ-ชุมพร
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๐ กรุงเทพฯ-ชุมพร(ข)
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๐ กรุงเทพฯ-ชุมพร(ข)
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563
ขยายระยะเวลาแจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง
ขยายระยะเวลาแจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง
วันอังคาร, 21 เมษายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง
วันศุกร์, 03 เมษายน 2563