ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บขส.

การต่ออายุสัญญารถร่วมประจำปี พ.ศ.2564
การต่ออายุสัญญารถร่วมประจำปี พ.ศ.2564
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๐ กรุงเทพฯ-ตลาดโรงเกลือ
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๖๐ กรุงเทพฯ-ตลาดโรงเกลือ
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๖ กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๙๖ กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๒๒ กรุงเทพฯ-อุดรธานี รถมาตรฐาน๔(ก)(รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ)
การขอรับสิทธิเพิ่มรถในเส้นทางหมวด ๒ สายที่ ๒๒ กรุงเทพฯ-อุดรธานี รถมาตรฐาน๔(ก)(รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศชนิดพิเศษ)
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๘๘ กรุงเทพฯ-สตูล
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๘๘ กรุงเทพฯ-สตูล
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๒๑ กรุงเทพฯ-องครักษ์-ตลาดโรงเกลือ
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๒๑ กรุงเทพฯ-องครักษ์-ตลาดโรงเกลือ
วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งรถตู้โดยสารประจำทาง
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งรถตู้โดยสารประจำทาง
วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๘๑ กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ สายที่ ๙๘๑ กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2563
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๔๖๒ สุพรรณบุรี-โคกสำโรง
แจ้งความจำนงขอรับสิทธิเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๔๖๒ สุพรรณบุรี-โคกสำโรง
วันจันทร์, 09 พฤศจิกายน 2563