ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

บขส. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน

25-07-2563
#บขส. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน #
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร บขส. และพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
////////////////////////////////
กองสื่อสารองค์กรและการตลาด
สำนักอำนวยการ
บริษัท ขนส่ง จำกัด
2020_100.7.24_ 2020_108.7.24_ 2020_123.7.24_ 2020_130.7.24_ 2020_136.7.24_ 2020_149.7.24_ 2020_157.7.24_ 2020_200.7.24_ 2020_233.7.24_ 2020_245.7.24_ 2020_250.7.24_ 2020_258.7.24_ 2020_268.7.24_ 2020_278.7.24_ 2020_283.7.24_ 2020_293.7.24_ 2020_305.7.24_ 2020_56.7.24_