ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 46/2563 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

29-10-2563
ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 46/2563
ประกวดราคาจ้างประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 เลขที่โครงการ  63107321129
 
 ขอรับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
 
 เสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
ส่งตัวอย่างกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 1 รีม เพื่อใช้ในการทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ กองพัสดุ ชั้น 2 บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ TOR และ เอกสารเพิ่มเติม โทร 0-2936-2784 กองพัสดุ ฝ่ายบริหาร บริษัท ขนส่ง จำกัด

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : newS29102563.pdf
32076