ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 45/2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29-10-2563
ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 45/2563
ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 เลขที่โครงการ  63107287353
 
 ขอรับเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 
 เสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
ส่งตัวอย่างกระดาษที่ใช้สำหรับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ งานจัดหา กองพัสดุ ชั้น 2 บริษัท ขนส่ง จำกัด
 
ติดต่อสอบถามกรมบัญชีกลาง 0-2272-6400
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ TOR และ เอกสารเพิ่มเติม โทร 0-2936-2784 กองพัสดุ ฝ่ายบริหาร บริษัท ขนส่ง จำกัด

เอกสารแนบ * หากไม่สามารถรับชมเอกสารได้กรุณากดปุ่ม Download

Download : 28102563.1.pdf
32057