ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

A- A A+

ทำเนียบรายชื่อสถานีเดินรถ

29-03-2560

63

ทำเนียบรายชื่อสถานีเดินรถ

 สถานีเดินรถภาคเหนือ 31 แห่ง 
  สถานีเดินรถ โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง
1
สถานีเดินรถกำแพงเพชร 055-799-173 243/33 ต.นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000
2 สถานีเดินรถระหว่างประเทศ(เชียงของ) 053-792-000 99 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
3
สถานีเดินรถเชียงราย 053-716-822 120/1 หมู่ที่ 26 ถ.พหลโยธินสายใน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
4
สถานีเดินรถเชียงใหม่ 053-241-449 165 ซอย 5 (ในขนส่งอาเขต) ถ. แก้ววรัฐ ต.วัดเกต อ. เมือง จ.เชียงใหม่
5
สถานีเดินรถตาก 055-517-345 1-16/17 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ. ตาก 63000
6
สถานีเดินรถเชียงคำ 054-416-702 302/5 หมู่ที่4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
7
สถานีเดินรถเถิน 054-291-652 381 หมู่ที่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
8
สถานีเดินรถนครสวรรค์ 056-222-169 605/90-91 ถ.เอกมหาชัย ต.นค-สวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
9
สถานีเดินรถน่าน 054-710-097 7/76-77 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
10
สถานีเดินรถพิษณุโลก 055-302-714 834/44-45 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
11
สถานีเดินรถแพร่ 054-511-276 172/25-26 ถ.ยันตกิจโกศล ต.ในเมือง อ. เมือง จ..แพร่ 54000
12
สถานีเดินรถพะเยา 054-431-363 14/19 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
13
สถานีเดินรถพิจิตร 056-990-964 20/30 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
14
สถานีเดินรถแม่สอด 055-532-949 74/1 หมู่7 ถ.สายเอเชีย ต. แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
15
สถานีเดินรถแม่สาย 053-646-437 100/54,100/55 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
16
สถานีเดินรถลำปาง 054-217-852 101/17 ถ.จันทร์สุรินทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
17
สถานีเดินรถลำพูน 053-511-173 56/7-8 ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
18
สถานีเดินรถสุโขทัย 055-613-296 สถานีขนส่งเฉลิมพระเีกียรติ ม.1 ถ.บายพาส ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
19
สถานีเดินรถสวรรคโลก 055-642-037 110/7-8 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
20
สถานีเดินรถอุตรดิตถ์ 055-403-840 9-11 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
21
สถานีเดินรถลำนารายณ์ 036-461-299 27 หมู่ 1 ถ.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี 15130
22
สถานีเดินรถอยุธยา 035-335-413 24/4 ม.2 ถ.สายเอเซีย ต.ธนู อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
23
สถานีเดินรถเพชรบูรณ์ 056-721-581 31/2 ถ.กลางเมืองพัฒนา ต.ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
24
สถานีเดินรถคลองลาน 055-786-343 499 ม.4 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ. กำแพงเพชร 62180
25
สถานีเดินรถชัยนาท 056-411-125 53/46 ซ.รร.บ้านกล้วย ถ.วงษ์โต อ.เมือง จ. ชัยนาท 17000
26
สถานีเดินรถสิงห์บุรี 036-511-064 สถานีขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ถ.นายแท่น ต.บางพุทรา อ. เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
27
สถานีเดินรถอ่างทอง 035-611-344 66/6-7 หมู่ 5 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
28
สถานีเดินรถอุทัยธานี 056-511-058 44 ถ.เติมศิริ ต. อุทัยใหม่ อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000
29 สถานีเดินรถแม่ฮ่องสอน 053-684-101 144 ถ.ขุมลุมประภาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
30 สถานีเดินรถหล่มสัก 056-912-270 77 หมู่ 4 ต. หนองไขว่ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67110 
31 สถานีเดินรถลพบุรี 036-411-088 489/12ถ.นารายณ์มหาราช อ. เมืองจ. ลพบุรี 15000

 

 สถานีเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก  44 แห่ง 
  สถานีเดินรถ โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง
1
สถานีเดินรถหนองบัวลำภู 042-360-646 200/4-5 ถ.อุดรชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 41000
2
สถานีเดินรถกาฬสินธุ์ 043-812-513 25-6-7 ถ.ประดิษฐ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46000
3
สถานีเดินรถขุขันธ์ 045-671-013 764 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
4
สถานีเดินรถธาตุพนม 042-525-625 218 ม.5 ถ.บายพาส ต.ธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม 48110
5
สถานีเดินรถนครพนม 042-511-403 513 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
6
สถานีเดินรถนางรอง 044-631-443 787/20-21 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
7
สถานีเดินรถบุรีรัมย์ 044-615-081 87-89 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000
8
สถานีเดินรถปราสาท 044-551-417 715 หมู่ที่ 2 ต. กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
9
สถานีเดินรถประโคนชัย 044-670-220 532/7-8 ถ.มหาราช ต.ประโคนชัย อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
10
สถานีเดินรถเมืองพล 043-414-421 66/8 ถ.รามราช ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
11
สถานีเดินรถมหาสารคาม 043-711-518 1112 /150 ถ.ริมคลองสมถวิล ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
12
สถานีเดินรถมุกดาหาร 042-611-478 33/74-75 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
13
สถานีเดินรถยโสธร 045-712-965 385,387 ถนนรัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ยโสธร 35000
14
สถานีเดินรถร้อยเอ็ด 043-511-466 84/2-3 ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000
15
สถานีเดินรถเรณูนคร 042-579-321 200 หมู่ที่ 9 ถ.อำนวยสุข ต.โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม 48170
16
สถานีเดินรถเลย 042-811-706 83/35 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
17
สถานีเดินรถศรีสะเกษ 045-612-523 1510/33-34 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
18
สถานีเดินรถสกลนคร 042-712-860 1604/116-117 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
19
สถานีเดินรถสุรินทร์ 044-515-344 367-369 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000
20
สถานีเดินรถหนองคาย 042-412-679 910/128-129 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
21
สถานีเดินรถอุดรธานี 042-221-489 540/27 ถ.สายอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
22
สถานีเดินรถอุบลราชธานี 045-314-299 171-8,10 ซ.ชยางกูร 3 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
23
สถานีเดินรถรัตนบุรี 044-599-297 110/5-6 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
24
สถานีเดินรถสตึก 044-681-567 344/28-29 หมู่ที่ 1 ถ.สนามม้า ต.นิคม อ.สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150
25
สถานีเดินรถกันทรลักษ์ 045-661-457 267/10 หมู่ที่ 3 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110
26
สถานีเดินรถบ้านแพง 042-591-221 355 หมู่ที่ 5 ถ.แพงพิทักษ์ ต.บ้านแพง อ. บ้านแพง จ.นครพนม 48140
27
สถานีเดินรถอรัญประเทศ 037-231-262 4/26 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ. อรัญฯ จ. สระแก้ว 27120
28
สถานีเดินรถวังน้อย 035-271-793 ถ.พหลโยธิน กม.65 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
29
สถานีเดินรถสระบุรี 036-230-676 85 ถ.สุดบรรทัด ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี 18000
30
สถานีเดินรถจันทบุรี 039-322-197 24/5 ถ.สฤษดิ์เดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
31
สถานีเดินรถระยอง 038-034-151 155 ถ.เลี่ยงเมืองสาย 3 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
32
สถานีเดินรถตราด 039-511-986 231 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
33
สถานีเดินรถรังสิต 02-901-4557 48/26 ม.1 ซ.พัฒนาเจริญรุ่ง ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
34
สถานีเดินรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 02-134-4099 อาคารศูนย์ขนส่งสาธารณะสนามบินสุวรรณภฺมิ 999 ม.1 หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
35
สถานีเดินรถฉะเชิงเทรา 038-514-814 270 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
36
สถานีเดินรถสระแก้ว 037-241-282 97/122 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
37
สถานีเดินรถนครนายก 037-314-660 173/59-60 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร ต. ท่าช้าง อ. เมือง จ. นครนายก 26000
38
สถานีเดินรถชัยภูมิ 044-816-899 270/2-3 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
39
สถานีเดินรถขอนแก่น 043-471-592 46/16 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมืองอ. เมือง จ.ขอนแก่น 40000
40
สถานีเดินรถนครราชสีมา 044-254-964 399 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (แห่งที่ 2)
41
สถานีเดินรถชลบุรี 038-282-685 51 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
42
สถานีเดินรถพัทยา 038-231-142 131/100 หมู่ 12 ซ.ชัยพฤกษ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
43
สถานีเดินรถปราจีนบุรี 037-211-292 199 ถ.ปราจีนตาคาม ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000
44 สถานีเดินรถภูเขียว 044-861-102 444 หมู่ที่ 1 ถ.ภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ ต. ผักปัง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 36110

 

 สถานีเดินรถภาคใต้ 28 แห่ง
  สถานีเดินรถ โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง
1
สถานีเดินรถกระบี่ 075-663-503 7/77 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ. กระบี่ 81000
2
สถานีเดินรถชุมพร 077-576-796 22/52 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ขุนระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
3
สถานีเดินรถตรัง 075-210-455 180/1 ถ.พัทลุง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
4
สถานีเดินรถนครศรีธรรมราช 075-356-781 27/94-97 หมู่ 1 ถ.กระโรม ต.โพธิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
5
สถานีเดินรถนราธิวาส 073-511-552 352 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96120
6
สถานีเดินรถปัตตานี 073-451-601 สถานีขนส่งจังหวัดปัตตานี ถ.เพชรเกษม ต.ตะลุโบ๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
7
สถานีเดินรถพังงา 076-412-014 สถานีขนส่งผู้โดยสารพังงา 65/4 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
8
สถานีเดินรถพัทลุง 074-606-473 186 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
9
สถานีเดินรถภูเก็ต 076-211-480 2-4 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
10
สถานีเดินรถยะลา 073-213-300 สถานีขนส่งเทศบาลนครยะลา ต.สะเต็ง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
11
สถานีเดินรถระนอง 077-811-548 6/60 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางลิ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
12
สถานีเดินรถสมุทรสงคราม 034-716-962 692/1 ถ.ราชรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
13

สถานีเดินรถสตูล

074-724-276 111 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
14
สถานีเดินรถสุไหงโกลก 073-612-045 95 ถ.วรดามินทร์ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
15
สถานีเดินรถหัวหิน 032-511-230 4/113 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
16
สถานีเดินรถหลังสวน 077-541-210 321 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
17
สถานีเดินรถหาดใหญ่ 074-429-230 70 ถ.โชติวิทยกุล 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
18
สถานีเดินรถทุ่งสง 075-411-614 144 หมู่ 3 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
19
สถานีเดินรถกำแพงแสน 034-352-929 109 ม.1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
20
สถานีเดินรถกาญจนบุรี 034-518-987 987/56 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
21
สถานีเดินรถทับสะแก 032-671-928 179 หมู่ 6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130
22
สถานีเดินรถประจวบคีรีขันธ์ 032-611-228 539/17 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
23
สถานีเดินรถตะกั่วป่า 076-471-098 6/4 หมู่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
24
สถานีเดินรถเพชรบุรี 032-425-307 537 ม.6 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
25 สถานีเดินรถนครปฐม 034-256-295 89 ถ.หน้าพระ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
26 สถานีเดินรถราชบุรี 032-321-854 154/90 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
27 สถานีเดินรถสุพรรณบุรี 035-522-373 185 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
28 สถานีเดินรถสุราษฏร์ธานี 077-200-032 130/181 หมู่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000